Reparatie verzoek

Als onderneming die middenin de maatschappij staat hebben wij te maken met vele belanghebbenden. Hierbij kun je denken aan klanten, investeerders, aandeelhouders, leveranciers en onderaannemers. Maar ook aan omwonenden en natuurlijk onze eigen medewerkers. Respect voor ieders belang, samenwerken, betrokkenheid en integer met elkaar omgaan is erg belangrijk.

Het opleiden en begeleiden van medewerkers, studenten/leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is helemaal ingebed in onze cultuur en de dagelijkse praktijk. Het zit als het ware in ons DNA en wordt bedrijfsbreed gedragen. Onze ervaren collega’s op de werkvloer en ook uitvoerders, projectleiders en andere leidinggevenden hebben de wil, het enthousiasme en het geduld om (jonge) mensen te begeleiden en te zien groeien.

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat onze medewerkers en de medewerkers van onze ketenpartners, die ’s-morgens gezond de deur  uit gaan, ’s-avonds ook weer gezond thuis komen. En dat een veilige en gezonde werkplek daarvoor een eerste vereiste is. Daarom investeren we continue in nieuwe technieken, hulpmiddelen en voorlichting en waarderen we goede ideeën.