Reparatie verzoek

Moeskops neemt de privacy van personen en de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, uiterst serieus. Hoe wij hier concreet mee omgaan kunt u lezen in onderstaande privacyverklaringen.

De Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Download PDF

De Privacyverklaring Bouwplaatsen en Tijdelijk personeel beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens in het kader van toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op onze bouwplaatsen en de inhuur van tijdelijk personeel.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Download PDF