Reparatie verzoek

Moeskops’ Bouwbedrijf is een professionele en eigentijdse partner die door middel van kennis, ervaring en creativiteit meerwaarde biedt vanaf het prilste begin van de bouwplannen. Wij zijn serieus in onze vaktechnische aanpak en stellen ons zeer communicatief en klantgericht op in het zakelijke en persoonlijke contact. Zowel naar u als opdrachtgever, maar ook naar u als klant, onze bouwpartners en medewerkers.

Een sterke, functionele interactie met aandacht voor het proces, waardoor een aantoonbaar beter resultaat wordt bereikt. Dit is het onderscheidende vermogen van Moeskops’ Bouwbedrijf, dat in bouwteamverband volledig tot zijn recht komt.

Een persoonlijke aanpak, met respect voor elkaars wensen en belangen.

Naast het realiseren van, door of samen met de opdrachtgever, voorbereide projecten, zijn we voortdurend op zoek naar aantrekkelijke grondposities en/of bestaande bebouwing. De (her-)ontwikkeling daarvan doen we zelf of – bij zeer grote locaties – samen met anderen. Onze planontwikkelaars kennen namelijk de juiste wegen, ingangen en procedures om ambitieuze plannen van de grond te tillen. Bovendien zien zij zich gesteund door de kwaliteit, know-how en reputatie van ons bedrijf. Indien u uw grondpositie/bestaande bebouwing wenst te verkopen of deze samen met ons wenst te ontwikkelen dan kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen.