Reparatie verzoek

De klimaatproblematiek en de schaarste aan grondstoffen noopt ons om rekening te houden met het effect van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en daar waar mogelijk het gebruik van schaarse of milieubelastende grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Moeskops is erg gedreven om een nog duurzamere onderneming te worden.

Je onderneming duurzamer maken gaat het beste door duurzaamheid in de dagelijkse processen in te passen en je processen her in te richten. Het integreren van duurzaamheid is een cultuurverandering die impact heeft op de meest fundamentele en dagelijkse handelingen van alle medewerkers.

We zijn druk bezig met de duurzaamheidsperformance van onze organisatie in kaart te brengen en oplossingen te bedenken in het kader van circulariteit. Op weg naar nog duurzamer bouwen!