Reparatie verzoek

In samenwerking met onze ketenpartners geven wij concreet invulling aan duurzaam en circulair bouwen.

• Voorkomen van verspilling door bij het ontwerp van gebouwen al rekening te houden met een zo efficiënt mogelijke
uitvoering met zo weinig mogelijk materiaalverlies.
• Daar waar materiaalverlies ontstaat, strikte afvalscheiding toepassen waardoor hergebruik van materialen mogelijk wordt.
• Toepassen van milieuvriendelijke materialen o.a. van duurzaam geproduceerd hout.