Reparatie verzoek

Moeskops’ Bouwbedrijf hanteert een duurzaam inkoopbeleid. Door onder meer het gebruik van duurzame materialen in gebouwen te stimuleren, willen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord bouwen. Voor nu en voor de toekomst. Voor ons en voor toekomstige generaties.

Hout is een belangrijk bouwmateriaal. Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen tegengegaan. Daarom hebben we zowel het FSC®- als het PEFC Chain of Custody (CoC)- certificaat behaald. Op speciaal verzoek van onze klanten, kunnen wij hout en op hout gebaseerde producten met een FSC- en/of PEFC-keurmerk leveren.

FSC en PEFC zijn internationale keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Gecertificeerd hout is traceerbaar vanaf het bos tot aan het eindproduct. Iedereen in de keten moet gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat uitsluitend ingekocht wordt bij FSC en PEFC gecertificeerde leveranciers. Het geeft de zekerheid dat de gebruikte grondstoffen voor gecertificeerde houtproducten daadwerkelijk afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Niet voor niets accepteren zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid beide keurmerken als bewijs voor duurzaam bosbeheer.

Naast de toepassing van duurzaam geproduceerd hout, stimuleren we ook het hergebruik van materialen. Circulariteit is inmiddels een vast onderdeel geworden van onze projectvoorbereiding. In overleg met de opdrachtgever en de beschikbaarheid van de materialen bepalen we de mogelijkheden per project.

Klik hier voor onze beleidsverklaring