Reparatie verzoek

BELEID

Het opleidingsbeleid is een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid waar we actief en op brede schaal invulling aan geven.

CULTUUR

Het opleiden en begeleiden van medewerkers en studenten/leerlingen is helemaal ingebed in onze cultuur en de dagelijkse praktijk. Het zit als het ware in ons DNA en wordt bedrijfsbreed gedragen. Onze ervaren collega’s op de werkvloer en ook uitvoerders, projectleiders en andere leidinggevenden hebben de wil, het enthousiasme en het geduld om (jonge) mensen te begeleiden en te zien groeien.

PRAKTIJK

-brede inzet van zowel standaard opleidingen en cursussen, als ook maatwerktrajecten op individueel niveau en groepsniveau

-traineeprogramma voor net afgestudeerde, nieuwe collega’s, waarbij je in 1-2 jaar verschillende afdelingen doorloopt

-veel stageplaatsen op diverse niveaus

-leer/werkplekken voor leerling timmerlieden

-intensieve begeleiding door ervaren collega’s

-het bieden van stageplaatsen voor docenten uit het onderwijs

-deelname aan velerlei samenwerkingsverbanden; binnen de bedrijfstak en met het (beroeps)onderwijs.