Reparatie verzoek
Bekijk alle foto's
In opdracht van Stichting Prisma verzorgt Moeskops' Bouwbedrijf B.V. de aanpassing, verbetering en uitbreiding van de huidige St. Odaschool in Helden. Het doel is een integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in combinatie met Hoera Kindcentra (kinderopvang). Middels een tussengebouw met veel daglicht wordt het nieuwe en het gerenoveerde gebouw met elkaar verbonden. Dit tussengebouw vormt de centrale ruimte en tevens verkeersruimte waaromheen de klaslokalen zijn gepositioneerd. Dit levert een compact gebouw op met optimaal gebruik van de oppervlakte. Bovendien biedt het grenzen van de lokalen aan de ‘Leerplaza’ flexibiliteit in het onderwijssysteem. Naar verwachting wordt het project voor de zomervakantie van 2022 opgeleverd.
Projectnaam
IKC Helden
Project type
Onderwijshuisvesting
Status
Uitvoering
Locatie
Kloosterstraat 12
Plaats
Helden
Opdrachtgever
Stichting Prisma
Koop / Huur
Niet van toepassing
Contactpersoon
Cris Toonders
Contact e-mail