Reparatie verzoek

Wij willen voldoende winstgevend zijn om daarmee de continuïteit, het voortbestaan van Moeskops te waarborgen en daarmee ook de werkgelegenheid van onze medewerkers.

Een zekere winstgevendheid is ook noodzakelijk om over de nodige middelen te beschikken om voldoende aandacht te kunnen schenken aan de sociale en ecologische aspecten binnen onze bedrijfsvoering.
In diezelfde lijn streven wij naar het creëren van economische waarde voor onze partners en klanten om zo een duurzame relatie met hen te bewerkstelligen.