Reparatie verzoek

De bouw van de 30 appartementen in Stiphout, verloopt zeer voorspoedig! Pas eind december 2021 werd een start gemaakt met de realisatie van dit project en nu, ruim 3 maanden later is Moeskops’ Bouwbedrijf al bijna aan het hoogste punt van de 18 studio’s voor mensen met een verstandelijke beperking.

Momenteel wordt er volop kalkzandsteen geplaatst op de 2e verdieping van zowel de 18 studio’s als de 12 appartementen. Nog deze week wordt de dakvloer van de 18 studio’s gelegd. Ook de metselaar is al volop aan de slag bij beide bouwblokken. Over enkele weken zal gestart worden met de kapconstructie.

Al met al een gestage voortgang van dit mooie project voor Woningstichting Compaen en Stichting Stiphoudt en een aanwinst voor Stiphout.