Reparatie verzoek

Onlangs zijn onze ISO en VCA** systemen wederom getoetst door middel van een tussentijdse audit waarbij onze processen op veiligheid (VCA**), kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001) zijn beoordeeld door DNV.

Deze tussentijdse audit heeft gedeeltelijk plaatsgevonden op kantoor; bij de directie, calculatie, inkoop, planontwikkeling, werkvoorbereiding en projectleiding, service en onderhoud en uiteraard de KAM afdeling. Verder werden er ook twee projecten bezocht en beoordeeld; het Gemeenschapshuis te Bladel en het Alfrink en Sprongcollege te Deurne.

Tijdens de audit lag de focus op het beheersen, uitvoeren en verbeteren van de diverse processen volgens de normen. Hierbij zijn o.a. aandacht voor milieuaspecten, identificatie van medewerkers, projectevaluaties, kwaliteitskeuringen, communicatie en documentatie van tekeningen beoordeeld.

Voor wat betreft de VCA** onderdelen is vooral gecontroleerd of de veilige werkmethoden tijdig zijn vastgesteld, vastgelegd en uitgevoerd. Daarnaast heeft men ook beoordeeld of de veiligheid in het algemeen de juiste invulling krijgt.

Moeskops’ Bouwbedrijf werkt continue vanuit een stabiele basis naar verbetering van haar bedrijfsvoering, met de focus op innovatie, samenwerking, veilig, gezond en milieubewust werken.

De auditoren waren zeer te spreken over de werkwijze van op de diverse afdelingen en hebben behoudens enkele aanbevelingen geen afwijkingen geconstateerd.