Reparatie verzoek

In opdracht van Stichting Markland College realiseert Moeskops’ Bouwbedrijf de bouwkundige werkzaamheden voor de vernieuwbouw en uitbreiding van het onderwijsgebouw van het Markland College te Oudenbosch.

De komende drie jaar vernieuwen wij de huidige huisvesting en ook vindt er een uitbreiding plaats en bovendien worden bepaalde onderdelen gesloopt. Ook is er aandacht voor het vernieuwen van alle technische installaties, worden er warmtepompen geïnstalleerd evenals een zonnecentrale.

Het bouwproces verloopt dusdanig dat het onderwijsproces door kan gaan waarbij de overlast geminimaliseerd wordt.