Reparatie verzoek

Aan de groenzone langs de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch stonden tot voor kort, appartementen van BrabantWonen. Een deel daarvan is gesloopt en wordt vervangen door 2 nieuwbouw complexen. Het ene complex bevat 4 woonlagen, het andere gebouw bevat gedeeltelijk 7 woonlagen.

Bij het ontwerp van de appartementen is rekening gehouden met het nieuwe beleid ‘Groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch’. Moeskops’ Bouwbedrijf realiseert deze complexen welke worden voorzien van zonnepanelen, warmtepompen en deels houten skeletbouw.

Inmiddels liggen de 1e verdiepingsvloeren erop en worden de prefab balkons geplaatst. Bovendien is er een start gemaakt met het installatiewerk.