Reparatie verzoek

 

Het is van groot belang, dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. Het aanslaan en verplaatsen van lasten is namelijk een risicovolle taak. Voor het uitvoeren van risicovolle taken dienen werknemers doelmatig te worden opgeleid. Vandaar zijn op donderdag 30 juni 2022 en dinsdag 5 juli 2022 trainingen verzorgd door Bouwradius op de werf bij Moeskops’ Bouwbedrijf voor het uitvoerend personeel.

De trainingen werden gestart met een theorie gedeelte,  onder andere wet- en regelgeving en speciaal hijsgereedschap werd hier toegelicht.

Daarna zijn in praktijk diverse soorten lasten veilig aangeslagen en verplaatst, tijdens dit praktijkgedeelte werd ook het belang van de communicatie met de kraanmachinist benadrukt.

De trainingen zijn zeer positief en als zeer leerzaam ontvangen door alle deelnemers!