Reparatie verzoek

Voor de 500.000 mbo-studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft het ministerie van OCW al in 1996 de verkiezing beste leerbedrijf ingesteld. Ook wij werden voorgedragen als Beste Leerbedrijf 2019 voor de sector Techniek en Gebouwde Omgeving. Een 3-koppige jury van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB) heeft ons uitgebreid bevraagd over onze visie en ons beleid omtrent opleiding en begeleiding, maar vooral ook over onze werkwijze in de praktijk. Ondanks de grote concurrentie eindigde Moeskops bij de laatste 6 bedrijven “met een minimaal verschil” aldus de jury. Een prachtige prestatie waar we trots op zijn!