Reparatie verzoek

Onlangs werd door wethouder Bogers, door het graven van een eerste kuil het startsein gegeven voor de bouw van Rootz, het kenniscentrum van Business Centre Treeport.

Het kenniscentrum zal één van de belangrijkste onderdelen zijn van BCT in Zundert. Bedrijventerrein Business Centre Treeport brengt bedrijven uit de boomteeltsector samen en wordt de kennis-hub voor de boomteeltsector.

Het BCT wordt het hart van de Europese boomteeltsector en dit kenniscentrum wordt weer het hart van het bedrijventerrein. Het is gepositioneerd in een hartvormig park (50% aan Nederlandse zijde en 50% aan Belgische zijde) met een rand van bomen.

Moeskops’ Bouwbedrijf draagt zorg voor de engineering en realisatie van deze multifunctionele accommodatie (MFA) met daarin ruimte voor diverse gebruikers. Denk aan een restaurant, expositieruimte (boomteelt), flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria.

De ambitie is om een circulair gebouw te realiseren, opgebouwd door middel van een duurzame houten constructie. Daarnaast worden er biobased en plantbased materialen toegepast.