Reparatie verzoek

Moeskops’ Bouwbedrijf transformeert de voormalige Rabobank aan de Markt naar een modern en multifunctioneel gemeenschapshuis aan de Markt. Hét verbindingscentrum voor en van de gemeenschap.

Door de verschillende disciplines, sloop, nieuwbouw en renovatie, die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd, een mooie uitdaging!

Onlangs is er een start gemaakt met de CSM wand ten behoeve van de kelder onder het theater. CSM staat voor Cutter Soil Mixing: het maken van een betonwand in de grond, door het mengen van grond met water en cement. Deze methode is trillingvrij en geluidsarm zodat de omgeving minimale hinder ervaart.