Reparatie verzoek

Moeskops’ Bouwbedrijf en de Gemeente Bergeijk hebben vrijdag de aannemings- overeenkomst met betrekking tot de verbouwing van de Kattendans te Bergeijk ondertekend.

Na de vaststelling van het definitieve ontwerp door de gemeenteraad in maart van dit jaar, is in een bouwteam het ontwerp uitgewerkt tot een technisch ontwerp en bestek. Onder aanvoering van Bureau Franken (projectmanagement) is samen met Diederendirrix (architect), De Kattendans (hoofdgebruiker), Gemeente Bergeijk (opdrachtgever) en Moeskops’ Bouwbedrijf (aannemer) een uitvoeringsgereed ontwerp
en bestek opgesteld.

Op basis hiervan heeft Moeskops een prijsaanbieding gedaan en heeft de gemeente haar de uitvoeringsopdracht gegund. Bij deze gunning speelden optimalisaties, planning en prijs een grote rol. Moeskops’ Bouwbedrijf is dan ook trots dit prachtige project in eigen dorp te mogen realiseren.

Inmiddels is men gestart met de sloopwerkzaamheden, vanaf begin 1 november a.s. start de wederopbouw van de nieuwe Kattendans.

De oplevering staat gepland in september volgend jaar en valt daarmee mooi samen met de start van het nieuwe theaterseizoen.