Reparatie verzoek

In opdracht van Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Roosendaal, realiseerde Moeskops’ Bouwbedrijf de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Kroevendonk in Roosendaal.

Het centrum biedt onderdak aan 16 groepen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en dagopvang van kinderen met een meervoudige beperking.

Onlangs werd het prachtige gebouw met een gouden ‘wandje’ opgeleverd.