Reparatie verzoek

Moeskops’ Bouwbedrijf realiseert, in opdracht van Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Roosendaal, de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Kroevendonk in Roosendaal.

Het kindcentrum biedt straks onderdak aan 16 groepen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast biedt IKC Kroevendonk ook onderdak voor dagopvang van kinderen met een meervoudige beperking.

Het nieuwe gebouw heeft mooie, organische vormen, veel hout en een opvallende ‘gouden’ aluminium gevel.

In september 2022 vond de officiële starthandeling plaats. Nu, een jaar later worden de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ gezet.