Reparatie verzoek

Onlangs bezochten 2 docenten en 26 studenten van o.a. Fontys Hogeschool, die de minor ‘circulaire economie’ volgen, een bouwplaats van Moeskops’ Bouwbedrijf in Den Bosch.

Om hen inzicht te geven in ons bedrijf en onze duurzaamheidsmissie werd er een presentatie en rondleiding gegeven. Dit vormde de inleiding van een, nog door de studenten te houden, pitch om een stageplaats te bemachtigen bij het bedrijf van hun voorkeur. Maar zeker ook de opdracht van hun voorkeur.

In de onderzoeksopdracht staat circulariteit centraal. Moeskops wil circulariteit en al haar facetten steeds verder inbedden in haar projectvoorbereiding. Maar waar liggen de verbetermogelijkheden ten aanzien van het ontwikkelen van bouwprojecten…? De studenten worden gevraagd om hierover mee te denken.

Twee bouwmethodieken betreffende; ‘vier ééngezinswoningen in Boschveld’ zullen worden onderzocht. Een standaard woning met traditionele bouwmaterialen versus een vergaand bio-based ontwerp met bijpassende materialen.

Concreet worden er per variant gegevens verzameld en een vergelijking gemaakt op niveau van circulariteit. Welke bouwmethodiek heeft de hoogste ‘R-score’: refuse, reduce, redesign, re-use, repair, refurbish, remanufacture, re-purpose, recycle en recover. De bevindingen dienen te worden gevisualiseerd en onderbouwd.

De studenten die graag deze opdracht willen uitvoeren houden binnenkort een pitch.

Moeskops is inmiddels voor de 4e keer betrokken bij deze minor omdat ze het belangrijk vindt om de volgende generaties te betrekken bij de keuzes die ze maakt op het gebied van duurzaamheid.