Reparatie verzoek

Onlangs is Luuk van Glabbeek, 3e jaars student bedrijfskunde aan Fontys Hogeschool Eindhoven, bij Moeskops’ Bouwbedrijf gestart met een onderzoeksopdracht. Luuk onderzoekt de doorlooptijd en efficiency van ons calculatieproces.

Gemiddeld genomen duurt het opmaken van een prijsraming door de calculatieafdeling, ca 6 weken. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze periode.

Luuk loopt daarom mee in het calculatieproces en bespreekt de vele onderdelen en aspecten met de afdeling calculatie en de afdeling planontwikkeling: hoe ziet het huidige proces eruit, wat zorgt ervoor dat het inzicht nu ontbreekt, welke variabelen zijn er nu, wat zijn oorzaken van vertragingen in het proces.

Om uiteindelijk zijn procesanalyse te visualiseren zal Luuk ondersteuning krijgen van onze KAM-coördinator. De constateringen worden in een Ishikawa diagram geplaatst: een prima hulpmiddel om mogelijke oorzaken van problemen in kaart te brengen en wordt de processtroom zichtbaar gemaakt in een Valuestream.

In juni wordt zijn onderzoek afgerond en zullen wij meer inzicht in het huidige proces hebben zodat we met Luuk’s constateringen en advies aan de slag kunnen om het calculatieproces verder te verbeteren en te optimaliseren.