Reparatie verzoek

Afgelopen dinsdag, 20 september, vond in Roosendaal de officiële starthandeling plaats van het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum Kroevendonk.

Namens Moeskops Bouwbedrijf BV heette Henry van der Kemp iedereen van harte welkom. Naast wethouder mevrouw Koenraad en de heer Dekker, hoofd van de school waren bij dit heugelijke moment alle kinderen aanwezig die enthousiast reageerden op de confetti-regen.

Omdat het huidige gebouw niet meer voldoet aan de huidige normen en bovendien te klein is, komt er een volledig nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw biedt straks onderdak aan 16 groepen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast biedt IKC Kroevendonk ook onderdak voor dagopvang van kinderen met een meervoudige beperking.