Reparatie verzoek

Na een maandenlange intensieve selectieprocedure, is de aanneemovereenkomst voor de bouw van Rootz, het kenniscentrum dat op Business Centre Treeport in Zundert zal verrijzen, getekend door Marcel Oerlemans namens Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. en Chantal van Kuyck namens Treeport BCT Partners BV.

Inmiddels is naast het uitzetten van de grote lijnen, ook de vergunningsaanvraag uitgezet. Het ontwerp is nu definitief en dus kan er daadwerkelijk worden gestart met de bouw welke Moeskops’ Bouwbedrijf realiseert.

Het kenniscentrum zal één van de belangrijkste onderdelen zijn van Business Centre Treeport (BCT) in Zundert. Het BCT wordt het hart van de Europese boomteeltsector en dit kenniscentrum wordt weer het hart van het bedrijventerrein. Het is gepositioneerd in een hartvormig park (50% aan Nederlandse zijde en 50% aan Belgische zijde) met een rand van bomen. Het zal innovatief zijn, circulair en duurzaam.

Het gebouw wordt een multifunctionele accommodatie (MFA), met daarin ruimte voor diverse gebruikers. Dankzij de modulaire structuur is het mogelijk om verschillende indelingen te realiseren. Denk aan een restaurant, expositieruimte (boomteelt), flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria. De ambitie is om een circulair gebouw te realiseren, opgebouwd door middel van een duurzame houten constructie. Daarnaast worden er biobased en plant-based materialen toegepast. De relatie met de boomteelt is zichtbaar in het grote atrium, waar ruimte is voor bijzondere bomen, die door het hele gebouw zichtbaar zijn. De (groene) buitenruimte zal onder meer voorzien worden van proefvelden, een helofytenfilter en een kas en klimaatkamer.

Het kenniscentrum zal geschikt gemaakt worden om sector gerelateerde activiteiten te faciliteren. Hierbij valt onder meer te denken aan plantonderzoek, vertical farming, onderzoek naar inhoudsstoffen, robotisering, energie en biobased bouwen, bodem- en wateranalyses en nog veel meer.

Het kenniscentrum wordt naar verwachting over een jaar casco plus opgeleverd.