Reparatie verzoek

In opdracht van Stichting Prisma realiseert Moeskops’ Bouwbedrijf de nieuwbouw en verbouw van de huidige basisschool in combinatie met kinderopvang: IKC te Helden.

In het Integraal Kindcentrum bundelen onderwijs en kinderopvang hun krachten en ontwikkelen hiermee een ‘groene’ groei- en ontwikkelplek voor kinderen.

Het IKC komt op de plaats van de voormalige St. Odaschool. Het gebouw zal worden gerenoveerd en verbeterd en ook wordt het gebouw uitgebreid met nieuwbouw ten behoeve van de basisschool De Pas. Onlangs zijn we begonnen met het sloopwerk.
De fundering t.b.v. de nieuwbouw is inmiddels bijna klaar.

Naar verwachting wordt het project voor de zomervakantie van 2022 opgeleverd.