Reparatie verzoek

Onlangs heeft het college van B&W besloten om Moeskops’ Bouwbedrijf de opdracht te gunnen voor realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis in Bladel.

Na een intensieve samenwerking van het bestuur van Den Herd, de gemeente en Moeskops’ Bouwbedrijf is men gekomen tot een overeenkomst binnen de kaders van het oorspronkelijke ontwerp. Inmiddels is de aannemingsovereenkomst ondertekend door de betrokken partijen.

De voormalige Rabobank aan de Markt wordt getransformeerd en uitgebreid naar een modern gemeenschapshuis met multifunctionele faciliteiten. Een open en transparant gebouw; hét verbindingscentrum voor en van de gemeenschap.

Inmiddels is er gestart met de sloop van een aantal ruimtes van het oude bankgebouw. De oplevering is voorzien in december 2024.