Reparatie verzoek

Na de start bouw viering op 24-2-2022, was het 17-5-2022 al tijd voor de hoogste punt viering op de bouwplaats van De Bibliothecaris te Dongen. Rond 11.30 uur verzamelden zich alle kopers op de bouwplaats. Na het welkomstwoord door Henry van der Kemp (Moeskops’ Bouwbedrijf) werd het woord gegeven aan Pieter Keeris (Keeris Architecten). Zoals in februari reeds toegezegd, heeft hij aan de kopers van de appartementen uitgelegd, hoe het ontwerp van De Bibliothecaris is ontstaan. Dat maakt toch, dat er anders naar het pand wordt gekeken! Na dit mooie verhaal, was het dan tijd om de vlag te gaan hijsen. Een van de kopers, geassisteerd door de kraanmachinist van Moeskops’ Bouwbedrijf, bediende de knoppen om de vlag in de kraan te hijsen.

Na het officiele gedeelte, was er in eerste instantie voor de kopers de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Daarna mochten zij in het pand naar de eigen woning (en die van de buren natuurlijk) om de voortgang met eigen ogen te aanschouwen. Ondertussen kon er uiteraard door alle bouwvakkers ook iets gegeten worden. Per slot van rekening heeft het hele team ervoor gezorgd, dat in ruim 4 maanden dit pand al op hoogte is! Chapeau voor deze prestatie!