Reparatie verzoek

Veel producten in de bouw, denk aan PUR-schuimen, kitten, lijmen en coatings, bevatten diisocyanaten. Deze stoffen kunnen allergieën veroorzaken, waaronder astma. Daarom is vanuit de Europese REACH wetgeving besloten dat producten met meer dan 0,1% vrije diisocyanaten, alleen nog verwerkt mogen worden na het volgen van een training.

Om ervoor te zorgen dat onze collega’s van Moeskops’ Bouwbedrijf veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken, werd er in samenwerking met Illbruck en Isero, beiden leverancier van PU-producten, een aantal in-house trainingen georganiseerd.

De focus van de training lag met name op bewustwording en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen maar ook op het nemen van technische maatregelen zoals afscherming en ventilatie. Ook was er aandacht voor organisatorische maatregelen; het werk zo organiseren dat er zo min mogelijk blootstelling plaats kan vinden. De training werd afgesloten met een toets.