Reparatie verzoek

Sinds kort hangt er aan de gevel van ons kantoor aan de Kennedylaan 10 in Bergeijk een AED in een buitenkast.

Enige tijd geleden kregen we nl. de vraag vanuit de AED-werkgroep Bergeijk ’t Hof of we mee wilden werken aan ‘afdekken van de 6-minuten zone’ met betrekking tot de bereikbaarheid van AED’s.

Bij een hartstilstand bel je altijd direct 112. Het reanimatie oproepsysteem HartslagNu stuurt dan direct burgerhulpverleners uit de buurt een oproep om het slachtoffer te helpen. Zij kunnen er met de AED binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance vaak nog onderweg is. Het is dus van groot belang om de 6-minuten zone steeds verder uit te breiden met bereikbare AED’s.

Moeskops’ Bouwbedrijf had al een AED in het kantoor hangen, maar deze was alleen bereikbaar tijdens kantooruren. Door het plaatsen van een nieuwe buitenkast met daarin onze AED, is deze AED 24/7 vrij toegankelijk. Wij zijn blij dat wij op deze manier een steentje bij kunnen dragen aan de belangrijke 6-minuten zone.