Reparatie verzoek

Recent ontvingen we ruim 30 studenten van Fontys, die de minor ‘circulaire economie’ volgen. Deze kennismaking vormde de inleiding van een, nog door de studenten te houden, pitch om een stageplaats te bemachtigen bij het bedrijf van hun voorkeur.
Om de studenten inzicht te geven in ons bedrijf werd een presentatie gegeven. Ter aanvulling hierop werd het project MFA Gemeenschapshuis Asten bezocht.

Tegenwoordig ligt bij een project veel nadruk op de omgevingsvergunning, bereikbaarheid omgeving, circulariteit en duurzaamheid. Goede communicatie en afstemming met de stakeholders is hierin essentieel. Ook werden zaken als prijsrisico, leverbaarheid en beschikbaarheid van materialen en emissieloos bouwen besproken.

Allemaal belangrijke aspecten aangaande het bouwproces. Zaken, die belangrijk zijn voor de studenten, die een pitch zouden houden. Onderstaande cases zijn hiervoor geformuleerd:
-Circulaire inkoop: waar liggen voor Moeskops nog kansen ten aanzien van de inkoop van meer circulaire producten voor de belangrijkste materiaalstromen in ons bouwproces?
-Duurzaam en circulair bouwen binnen woningbouwconcepten: duurzaam en circulair bouwen, wat is er in de huidige markt betaalbaar, wat zijn nieuwe alternatieven.

De pitch is 21-10-2022 geweest en inmiddels zijn er twee enthousiaste studententeams geselecteerd, die met de cases aan de slag gaan!