Reparatie verzoek

Nadat de algemene leiding van Moeskops’ Bouwbedrijf gedurende 22 jaar in de vertrouwde handen van Jacques van den Reek is geweest, heeft hij aangegeven de leiding van het bedrijf te willen overdragen.

In vervolg hierop is per 22 mei jl. Marcel Oerlemans in dienst getreden als Algemeen Directeur.
Marcel Oerlemans is sinds 1989 werkzaam in de bouwsector en heeft een grote diversiteit aan functies bekleed, waarvan de laatste 14 jaar op directieniveau.

Samen met de overige directieleden, Henry van der Kemp (commercie) en Alfred van der Sanden (financiën) pakken zij de handschoen op om Moeskops’ Bouwbedrijf als ontwikkelend bouwbedrijf verder mee te nemen in de ontwikkelingen waaraan de bouw continu onderhevig is.

Tezamen met onze betrokken medewerkers staan wij blijvend garant voor de vaste en vertrouwde waarde als kwaliteitsbouwer, om samen met u,  uw huisvestingsvraagstuk op een goede en economische manier in te vullen.

Jacques blijft voorlopig aan ons bedrijf gebonden in een adviserende en commerciële rol.

Met vriendelijke groet,
Namens Moeskops´ Bouwbedrijf BV

Harrie Moeskops