Reparatie verzoek

In opdracht van GLP, ontwikkelaar en beheerder van logistieke panden, realiseert Moeskops’ Bouwbedrijf samen met BanBouw de nieuwbouw van distributie centra op Lelystad Airport Businesspark (LAB).

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers. Een Bewuste Bouwer zet de gedragscode in als leidraad op haar bouwplaatsen. Deze code is gebaseerd op vijf pijlers: omgeving, veiligheid, vakmensen, milieu en een verzorgde bouwplaats. Dat alles heeft een positief effect op het bouwproject en de directe omgeving.

Onlangs werd het bouwproject geauditeerd. Het project is door Bewuste Bouwers erkend en presteert ‘boven de norm’ van de Bewuste Bouwers gedragscode. We scoren namelijk een 8,3!

Bouwcombinatie Moeskops’ Bouwbedrijf – Banbouw v.o.f. laat zien dat er naast het feitelijke bouwen de juiste aandacht is voor de omgeving, de veiligheid, de bouwplaats medewerkers, het milieu en zeker de verzorgdheid.”

Het Bewuste Bouwers certificaat is onderdeel van BREEAM. Een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestaties van gebouwen en gebieden te bepalen.

We zijn dan ook trots op het behaalde resultaat dat onze duurzaamheidsambities weerspiegelt.