Reparatie verzoek

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Moeskops’ Bouwbedrijf BV, niet toegestaan. Moeskops’ Bouwbedrijf BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor een tijdige ontvangst daarvan.

Moeskops’ Bouwbedrijf BV kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan dit e-mailbericht en/of meeverzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieen te verwijderen en te vernietigen.