afbeelding links

Onderwijs

Het bouwen of verbouwen van een onderwijsgebouw is een vak apart, we doen dat graag. Veelal beperkte budgetten halen het beste in ons boven. Slimme bouwkundige oplossingen moeten worden bedacht om het meest uit de financiële middelen te halen. En ook de beschikbare tijd speelt mee, omdat bij voorkeur in vakantieperiodes moet worden gewerkt. En als dat niet mogelijk is moeten we extra alert zijn op zaken als veiligheid op en rond de bouwplaats en mogelijke geluidsoverlast. Bovendien moeten we zorgen voor aan- en afvoerwegen voor materieel en voor de scholieren die veilig het gebouw moeten kunnen bereiken.

Ook eventuele tijdelijke huisvesting moet goed geregeld zijn. Het bouwen voor onderwijsinstellingen is een van de specialismen van Moeskops Bouwbedrijf. In alle geledingen van het onderwijs hebben wij school-gebouwen nieuw gebouwd of gerevitaliseerd. Door deze ervaring kunnen wij goed met kleinere budgetten, krappere planningen en de specifieke onderwijskwesties omgaan. Maar bovenal is het bouwen van een school gewoon leuk, omdat de waardering bij oplevering vaak zo groot is. Overigens is Moeskops Bouwbedrijf ook een goede partner als het gaat om meerjarenonderhoud en het kleinere onderhoud van uw schoolgebouw.

Referenties bekijken

Overig
Logo kempisch bedrijvenpark