afbeelding links

Projectontwikkeling

Moeskops' Bouwbedrijf is voortdurend op zoek naar aantrekkelijke grondposities en/of bestaande bebouwing. De (her-)ontwikkeling daarvan doen we zelf of - bij zeer grote locaties - samen met anderen.

Onze projectontwikkelaars kennen namelijk de juiste wegen, ingangen en procedures om ambitieuze plannen van de grond te tillen. Bovendien zien zij zich gesteund door de kwaliteit, know-how en reputatie van ons bedrijf.

Indien u uw grondpositie wenst te verkopen of deze samen met ons wenst te ontwikkelen dan kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen.

Overig
Logo kempisch bedrijvenpark